eInclusion w Gminie Brojce

Zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów budowlanych potrzebnych do wybudowania podjazdów dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Internet szansą na rozwój – eInclusion w Gminie Brojce” realizowanego przez Urząd Gminy w Brojcach.

No tags

30 lipca odbyło się w Urzędzie Gminy w Brojcach posiedzenie Grupy Zarządzającej projektem w składzie:

  1. Stanisław Gnosowski – Wójt Gminy, przewodniczący
  2. Jadwiga Spławska – Skarbnik Gminy, członek
  3. Zbigniew Zaborowski – Sekretarz Gminy oraz Koordynator projektu, członek
  4. Halina Struglińska – Kierownik OPS, członek
  5. Łukasz Goszczyński – Asystent Koordynatora, członek
  6. Henryk Rypiński – Asystent Koordynatora ds. technicznych, członek

Spotkanie dotyczyło naboru Beneficjentów Ostatecznych do projektu. W oparciu o poniższe kryteria utworzona została lista rankingowa 30 gospodarstw domowych zaangażowanych w projekt: (więcej…)

No tags

<< Latest posts

Logo PO IG

Szablon: devolux.nh2.me tłumaczenie: WordpressPL

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka